• 07.jpg
  • fa.jpg
  • 01_hegy.jpg
  • 03fa.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg

Dunántúl

Változatos felszíni formáihoz igazodott az itt élő emberek életmódja.

Gabonatermesztés, állattartás, halászat.

A tölgyerdőkben makkoltató ridegtartással őrizték a kanászok a kondáikat. (bakonyi sertés)

Híresek a dunántúli pásztorfaragások. Ismertté váltak a komáromi bútorok.

Ismertebb néprajzi, táji csoportok: Rábaköz, Őrség, Sárköz.

Alföld:

Halászat (Tisza, Kőrösök), szántóföldek, vásárok (Debrecen, Szeged, Kecskemét), legelőkön pásztorok terelték a nyájakat (Hortobágy: ménesek. magyar szürke marha, racka juh)

Ismertebb néprajzi, táji csoportok: Kiskunság, Nagykunság, Jászság, Hajdúság.

Az I. világháborút követő időszakban, 1920-ban a Trianoni békeszerződés értelmében Magyarország területének kétharmad részét a környező országokhoz csatolták. Így a lakosság jelentős része, közel két és fél millió ember a mai határainkon kívülre került.

Felvidék (Szlovákia területén félmillióan)
Kárpátalja (Ukrajna területén százötvenezren)
Erdély és a Részek valamint Moldva (Románia területén másfél millióan)
Délvidék/Vajdaság (Szerbia, Horvátország és Szlovénia területén háromszázhetvenezren)
Őrvidék/Burgenland (Ausztria területén harmincezren)

 

Kattints ide a rejtvényekért!

 

Kirakó

1. Ki írta az Elbocsátó szép üzenet című verset?

2. Hol született Petőfi Sándor?

3. Ki írta a Gulliver utazásait?

4. Ki alkotta meg a T-modellt?

5. Mi a szén vegyjele?

6. Hogy hívják Csukás István sárkányát?

7. Melyik csata emlékére szól a déli harangszó?

8. Mi Svédország fővárosa?

9. Ki adta ki a Ratio Educationist?

10. Mi Finnország fővárosa?

11. Ki írta a Kőszívű ember fiai című regényt?

12. Mi Jordánia fővárosa?

13. Mi a vas vegyjele?

14. Mit jelent a Niagara vízesés neve?

15. Hogy hívták Nemo kapitány tengeralattjáróját?

A születéstől öregkorig

 

I. Gyermekkor

Példamutatás: már a pólyást kivitték a mezőre.
6 éves korukig otthon játszottak (korai fekvés, korai kelés, ima)
6 éves korban munka és iskola

II. Serdülőkor

12-14 éves kor
A fiú az apja felügyelete alatt tanulja a férfiak munkáját.
A lány az anyja vezetésével tanul főzni, takarítani, fonni, kertet művelni.

III. Ifjúkor
Legényavatás, leányavatás

IV. Felnőttek élete
A legnagyobb tiszteletnek örvendő gazda lett a falu bírája

Az emberi élet fordulói

Az ember életének három nagy fordulója: a születés, a házasság és a halál.

I. A gyermek születése
Gyermekszülés, az anya és az újszülött ellátása, keresztelő, keresztelői lakoma

II. A házasságkötés szokásai
Udvarlás, kézfogó, jegyesség, a lakodalom előkészületei

A lakodalom tisztségviselői, résztvevői: vőfély, násznagyok, nyoszolyólányok, szakácsasszony, násznép, nézők, hívatlanok.

 

Kattints ide a rejtvényekért!

Pünkösdi és Szent Iván-napi népszokások

Pünkösd

A Szentlélek eljövetele. Az Egyház születésnapja.
Több régi búcsújáróhelyen (Csíksomlyó, Radna, Mátraverebély) búcsúnapot tartanak.

I. Pünkösdkirály-választás

A legények lóversennyel vagy más ügyességi versennyel választottak maguk közül pünkösdi királyt.

II. Pünkösdölés

  1. Házról házra jártak jókívánságaikkal a pünkösdölők.

III. Pünkösdkirályné-járás
Négy lány vezetett egy kisebbet, a pünkösdi királynét.

Szent Iván napja – a nyári napforduló

I. Tűzgyújtás

Június 24. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a ködtől, jégesőtől, dögvésztől, elősegíti a jó termést.

II. Tűzugrás – szentiváni ének

A tűz tisztító, gonoszűző ereje. Egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.

 

Kattints ide a rejtvényekért!

Húsvét

Mit ünneplünk húsvétkor?

Jézus feltámadását.

Mikor van húsvét?

A tavaszi napéjegyenlőséget (azaz március 21.) követő első holdtölte utáni vasárnap.

Mi az a nagyböjt?

A nagy ünnepekre testi-lelki összeszedettséggel készülünk. A nagyböjt a húsvéti ünnepkörben ugyanazt jelenti, mint karácsonykor az ádvent. Hústól való tartózkodás, főként pénteki napokon. Imádság, templomi szertartásokon való részvétel (pl. Keresztút)

Mikor kezdődik a nagyböjt?

Hamvazószerdán 0 órakor. (Azaz a farsang utolsó napjának, “húshagyó” keddnek éjfélétől elkezdődik a húsvéti időszak.)

Mivel ünnepeljük hamvazószerdát?

Szigorú böjttel. A római katolikusok templomba mennek, ott a pap szentelt hamuba mártott ujjával keresztet rajzol az emberek homlokára, és közben ezt mondja: emlékezzél, hogy porból vagy, és porrá leszel. Ez elgondolkoztat, kizökkent a vidám világ harsány hangulatából, és elindít a húsvéti gondolatok, a bűnbánat és a lélek megtisztulása felé. (A szentelt hamut a tavalyi szentelt barka elégetésével készítik.)

Milyen hosszú a húsvét?

A római katolikusoknál kilenc napig, a görög szertartásúaknál tíz napig tart. Húsvét ünnepe a húsvét előtti vasárnapon kezdődik. Ezt a napot virágvasárnapnak hívjuk. A megváltás, és a messiási küldetés beteljesedése Jézus jeruzsálemi bevonulásával kezdődött. Virágvasárnapnak azért nevezzük (a legtöbb idegen nyelven pálma-vasárnap), mert Jeruzsálem népe pálmaágak lengetésével ünnepelte Jézusnak a városba érkezését. Azokban az európai országokban, ahol nincs pálma, a pálmaágakat egyéb növények hajtásaival helyettesítik. Nálunk rügyező fűzfaágakat használnak. A barkás hajtásokat a pap megszenteli, majd Jézus bevonulására emlékezve, szertartást végez a templomban. A bevonulási szertartás után elénekelik Jézus szenvedésének történetét. Ez a passió.

Virágvasárnap után kezdődik a nagyhét. A közember számára a nagyhét első nevezetes napja a nagycsütörtök.

Mit ünneplünk nagycsütörtökön?

Jézus szenvedésének, kereszthalálának és a megváltásnak ez a kezdete. Az utolsó vacsorának, Júdás árulásának, Jézus elfogásának és a kínvallatás éjszakájának az emléknapja. Mindezek a valóságban is csütörtöki napon történtek.

Mire emlékezünk nagypénteken?

Jézus kereszthalálára. Ilyenkor szigorú böjt van. Nagypénteken is van passió. A nagypéntek lényeges eleme a szent sír és a keresztút.

Mit kell tudni nagyszombatról?

Jézus sírban fekvésének a napja. Húsvét előestéje. A görögkeletiek számára a húsvét vasárnap hajnalban kezdődik. A római katolikusok nagyszombat délelőttjén még a nagyhét szellemében ünnepelnek délután megkezdődik a húsvétvárás. Készülődünk az esti (késő délutáni) feltámadási ünnepségre. Húsvét előestéjének központi ünnepsége a feltámadási körmenet. Körmenetről hazatérve vár az ünnepi vacsora. Húst vehetünk magunkhoz, innen a szó magyar eredete: húsvét.

Mi történik húsvét vasárnapján?

Jézus vasárnap támadt fel, a Megváltó és a Messiás küldetése vasárnap teljesedett be. Húsvétvasárnap  a Szentmisén ételt szentelnek.

Mit ünneplünk húsvét hétfőjén?

Ekkor van itt az ideje a számos húsvéti népszokásnak. Locsolkodás, hímes tojás, egymás meglátogatása.

Véget ér-e hétfőn a húsvét?

A húsvéti időszak Szentháromság-vasárnapig tart, ez a pünkösd utáni vasárnap. A szorosabban vett húsvét még egy hétig tart, és fehérvasárnappal ér véget. A húsvét utáni vasárnapot azért nevezik fehérvasárnapnak, mert az ókorban a felnőtt keresztelkedőket húsvétkor (ld. keresztvíz-szentelés) keresztelték meg. A keresztség felvétele után fehér ruhába öltöztek, és ezt egy hétig viselték. Utoljára fehérvasárnapon jelentek meg egységesen fehérben, aztán már mindenki olyan ruhát vett magára, amilyenje volt.

Forrás: Történelemtanítás

 

Verseny 5-6

 

Verseny 7-8

Térkép

Ugrás a lap tetejére!